top of page

Vi bidrar til

lyden av Norge

Korpspartner.no

Fra skole til korps

Siden 2010, da Korpspartner ble etablert, har høyt kvalifiserte pedagoger og instrumentalister jobbet frem rekrutteringskonseptet «Fra skole til korps».Fra sidelinjen var vi vitne til en korpskultur som slet i motbakke. Ulike teorier og forklaringer ble lansert som argumenter for at enkelte skolekorps falt fra hverandre.  «Fra skole til korps» ble lansert i 2012 og siden da har vi stått bak en sterk økning av aspiranter hos de skolekorpsene vi har jobbet med. En av nøklene til suksess har vært skolene. Det å gjøre seg mer synlig er utrolig viktig. Å bli en naturlig samarbeidspartner i forbindelse med arrangementer og tilstelninger i regi av skolen, er gull verdt for skolekorpset. God rekruttering i skolekorps er en investering i fremtiden

Tilbakemeldinger

 

Les noen av våre tilbakemeldinger fra fornøyde lærere, instruktører, skoler og foreldre til noen av de kursene vi har holdt.

 

Instrumenter

 

Korpspartner har valgt pocket trompeter som instrument til våre elever. Instrumentet er en fullverdig Bb trompet, men i en mindre utgave. 

 

Rekruttering

 

«Fra skole til korps» er et rekrutteringsprosjekt som strekker seg over to måneder, og har hentet ut elementer fra «Lærerplanen i musikk» for det enkelte skoletrinnet

 

Instruktører

 

Korpspartner har i dag fire sertifiserte instruktører og medarbeidere:.

Vi trenger flere. 

Registrer deg for skole.

Nyheter

Her finner du våre siste nyheter

Velkommen til våre hjemmeside

Vi er glade for å kunne presenter vår hjemmeside. Flere har bidratt til å gjøre hjemmesiden vår så informativ som mulig for deg og ditt korps. Under fanen "Nyheter" finner du informasjon om alt som kan være av interesse for deg som er engasjert i skolekorps.

Rekruttering

Under fanen "Rekruttering" finner du informasjon om våre forskjellige kurs som kan bidra til økt forståelse for skolekorps blant foreldre – noe som i sin tur kan gi økt rekruttering til ditt korps.  Våre kurs har som mål å utvikle samarbeidet mellom skole-skolekorps, foreldre-skolekorps, og ikke minst å gi barn gleden av å leke med musikk. Les mer >

Kurs

På bakgrunn av mange års erfaringer har vi utviklet tre typer kurs:

"Musikk og lek "- et 8 ukers kurs basert på SFO. Vi benytter skolens instrumenter, leker oss gjennom 8 uker og avslutter med en flott konsert.

"Fra skole til korps 1"  -  et 8 ukers kurs der barna ikke får hjemmelekser. Med dette kurset kan vi arrangere 2-3 kurs etter hverandre på samme dag.  Her er mye å spare.

"Fra skole til korps 2" - et 8 ukers kurs der barna får låne med seg instrumenter hjem.

Instruktører

Under fanen "Instruktører" finner du informasjon om våre instruktører og deres kompetanse med kontaktinformasjon til hver enkelt

Under fanen "Instrumenter" finner du hvilke korpsinstrumenter Korpspartner benytter i undervisningen.  Foreløpig har vi benyttet pocket-instrumenter, men vi vil i løpet av året presentere alternativer, så følg med.

Vi etablerer også spennende nyhet i år: "Ledige instruktører". Her vil du finne ledige korpspinstruktører i ditt distrikt, som underviser akkurat på det instrumentet korpset ditt savner.


Vi hos Korpspartner gleder oss til høstens oppstart og vil anbefale en uforpliktende samtale med oss hvis korpset trenger rekrutteringshjelp.

Please reload

«Fra skole til korps» gir barna en verdifull, musikalsk start.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

bottom of page