top of page

NYHETER

4ecce4f9-90a7-4f25-b831-5ffefaa1e631.jpeg
maxresdefault.jpeg


"Fra skole til korps"
Nye rekrutteringskurs til 17.mai 2022


Korpspartner og rekrutteringskurset "Fra skole til korps" har dessverre ligget nede i nesten i 2 år. Da Covid brøt ut måtte nesten hele Norge stenge. Det inkluderte også skoler og musikkopplæring. Men nå er vi tilbake.
Flere skoler har allerede engasjert oss, slik at de kan få inn nye aspiranter til 17.mai. Skolekorpset er en del av musikkulturen vår og vi støtter denne kulturen i godt håp om at vi skal bidra til å bringe flere aspiranter til vårt korpsene. 
 

"Fra skole til korps" gir barna en annerledes musikktime.I løpet av 8 uker skal de lære å spille trompet, få en god innføring i takt, tone og samspill. De vil lære noter, spille solo og ikke minst utvikle samarbeidet i musikken. Dette prosjektet holder høy kvalitet, og er den første introduksjonen for en musikalsk fremtid i skolekorpset.


Veien til en vellykket og langsiktig rekruttering gjennom skolene du rekrutterer fra. Og ikke minst foreldrenes holdninger. «Fra skole til korps» bidrar til bedre kommunikasjon med lærere og foreldrene. Under kurset kommuniserer vi flere ganger med foreldrene slik at de til enhver tid vet hva som skjer i kurset. 
Rekruttering bør være en post på den månedlige aktivitetsplanen hos det enkelte korps. God planlegging og godt samarbeid gir resultater. Stolte barn og foreldre er en nøkkel til suksess.

 

«Fra skole til korps» øker forståelsen for skolekorpset gjennom hyppig informasjon til hjemmet. Elevene har instrumenter med seg hjem og vi opplever «hjemmeleksene» som et middel for anerkjennelse og mestring. La «klassekorpset» bli en naturlig del av korpset fra første dag.

Ønsker du å vite mer om oss kan du ta kontakt med oss her.

Hornes.jpg
bottom of page