top of page

REKRUTTERING

REKRUTTERING

FRA SKOLE TIL KORPS

 

«Fra skole til korps» er et rekrutteringsprosjekt som strekker seg over to måneder, der vi har hentet ut elementer fra «Lærerplanen i musikk» for det enkelte skoletrinnet. Blokkfløyta er byttet ut med en pockettrompet. Hver enkelt elev får med seg et instrument som det skal øves på. Dette står i lekseplanen. Hele prosjektet implementeres i skolens undervisningsplan. Kurset avsluttes med en stor konsert, og etter konserten får barna anledning til å prøve forskjellige instrumenter. 

 

Veien til en vellykket og langsiktig rekruttering går blant annet gjennom skolene du rekrutterer fra. «Fra skole til korps» bidrar til bedre kommunikasjon med lærere og skolens ledelse. Dermed settes korpset på skolens kart. «Fra skole til korps» implementeres i klassens lekse-plan. Slik styrkes også kommunikasjonen med foreldrene. «Fra skole til korps» er ikke avhengig av årstider.  
Kurset kan avholdes når som helst etter avtale med skolene.  Rekruttering bør være en post på den månedlige aktivitetsplanen hos det enkelte korps. God planlegging og godt samarbeid gir resultater. Stolte barn og foreldre er en nøkkel til suksess.

«Fra skole til korps» øker forståelsen for skolekorpset gjennom hyppig informasjon til hjemmet. Elevene har instrumenter med seg hjem og vi opplever «hjemmeleksene» som et middel for anerkjennelse og mestring. La «klassekorpset» bli en naturlig del av korpset fra første dag.

«Fra skole til korps» er utarbeidet av musikklærere og pedagoger.  Kurset er beregnet på 2.-4. klasse og avholdes i skoletiden.

Kontakt oss for mer informasjon HER

 

 

Registrer korpset ditt her

Your details were sent successfully!

bottom of page